Stöd och matchning

Stöd och Matchning är för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Det är din arbetsförmedlare som bedömer om just du har möjlighet att få vår hjälp.

I tjänsten Stöd och matchning hjälper vi dig att hitta ett jobb eller en utbildning. Vi påbörjar vårt gemensamma arbete med att göra en individuell plan för dig. Vi utgår ifrån dina förutsättningar och behov, matchar din kompetens mot arbetsmarknadens efterfrågan och ger dig stöd i ditt arbete med att strukturera ditt jobbsökande. Våra arbetscoacher och studie- och yrkesvägledare finns till för dig under hela vägen mot målet.

Coachgruppen fungerar som en naturlig mötesplats mellan dig som söker jobb och de arbetsgivare som vi har kontakt med. Hos oss finns ett brett kontaktnät bland lokala och nationella arbetsgivare inom olika branscher som vi har ständigt samarbete med.
Vi anordnar rekryteringsträffar och jobbmässor i våra egna lokaler och du är självklart alltid inbjuden!

Dessa är några av de punkter
vi hjälper dig med:

 • lära dig hur arbetsmarknaden fungerar
 • kunskap om olika anställningsformer och anställningsstöd
 • kunskap om krav och förväntningar på dig som anställd
 • kunskap om branscher och yrken
 • gå på studiebesök
 • hjälp att hitta en bra praktikplats för dig
 • värdefulla jobbkontakter
 • aktivt stöd i att söka jobb på ett framgångsrikt sätt
 • individuella samtal med din handledare varje vecka
 • hjälp att ta fram dina styrkor och kompetensområden
 • motivation till att nå ditt mål
 • studie- och yrkesvägledning inför val av eventuell studieinriktning