En ny form av Arbetsförmedling

Coachgruppen är en privat aktör med stor kompetens och flexibilitet. Vi skapar lösningar som gör det möjligt för fler arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Vi är en av de aktörer som lyckas bäst med att stötta deltagare till arbete eller studier och har därför högst ratingbetyg hos Arbetsförmedlingen. 

Du kan naturligtvis få vår hjälp i Rusta och Matcha genom Arbetsförmedlingen!

                                 

En ny form av Arbetsförmedling

Coachgruppen är en privat aktör med stor kompetens och flexibilitet. Vi skapar lösningar som gör det möjligt för fler arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

 

Vi är en av de aktörer som lyckas bäst med att stötta deltagare till arbete eller studier och har därför högst ratingbetyg hos Arbetsförmedlingen.

 

                       

Stöd och matchning

Söker du jobb eller vill du börja studera och känner att du vill ha hjälp eller rådgivning – genom att prata med din handläggare så kan du få en målinriktad insats från oss.

Jobb & studier

Vi hjälper dig att nå dina mål! Under de senaste fem åren har vi hjälpt 100-tals personer ut i jobb och studier. Läs mer på sidan och ta kontakt med oss. 

Rusta och matcha

Söker du jobb eller vill du börja studera och önskar ett målinriktat stöd? Kontakta Arbetsförmedlingen och fråga om du har rätt till insatsen Rusta och matcha.


Alla våra kontor har högsta rating hos Arbetsförmedlingen.


Våra KA-nummer: 

10069135 (Stockholm)

10069135 (Uppsala)

10068158 (Västerås)

10069022 (Eskilstuna)

10069083 (Örebro)

För arbetsgivare

Är du i behov av personal, undrar du vad det innebär att ta emot en praktikant eller vill du kanske ställa ut under vår nästa rekryteringsträff?

Jobb & studier

Vi hjälper dig att nå dina mål och förverkliga dina drömmar. Under de senaste fem åren har vi hjälpt 100-tals personer ut i jobb och studier.

Stöd och matchning

Söker du jobb eller vill du börja studera och önskar ett målinriktat stöd? Kontakta Arbetsförmedlingen och fråga om du har rätt till insatsen Stöd och matchning. Vårt KA-nummer: 10064883.

För arbetsgivare

Är du i behov av personal, undrar du vad det innebär att ta emot en praktikant eller vill du kanske ställa ut under vår nästa rekryteringsträff?

Företag som använt oss vid rekrytering