Integritetspolicy och cookies

1. Om vår Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy gäller för Coachgruppen AB («Coachgruppen») och redogör för hur vi samlar in och använder information om våra användare och hur vi skyddar användarens integritet.

Vi respekterar din integritet, och all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Genom att använda våra tjänster godkänner du och ger Coachgruppen tillåtelse att behandla dina personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy.

2. Grundläggande begrepp

Personuppgifter är information och uppgifter som kan härledas till en enskild person. Exempel är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av Personuppgifter är hantering av Personuppgifter, som till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämning eller en kombination av sådana hanteringar.

Personuppgiftsansvarig är beteckningen för den person som är ansvarig för Behandling av Personuppgifter och som bestämmer syftet med behandlingen och vilka hjälpmedel som ska användas. Coachgruppen är Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med användningen av våra tjänster.

3. Vilka personuppgifter samlas in?

3.1 Personuppgifter du själv uppger

Vi samlar in de Personuppgifter som du själv uppger när du fyller i formulär eller datafält på våra webbplatser, så som namn, e-postadress och telefonnummer. Grunden för behandlingen är samtycke från den enskilde som inhämtas i samband med händelsen/anmälan, om inget annat finns specificerat.

Vi behandlar uppgifter om dig när du skickar e-post till oss/fyller i kontaktformulär i samband med förfrågan.

3.2 Uppgifter som samlas in genom användning av tjänsten

När du använder våra tjänster registrerar vi information om din aktivitet. Informationen som registreras är följande:

(i) Webbstatistik

Coachgruppen samlar in oidentifierad information om besökare på webbplatsen. Syftet med detta är att få statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla informationstjänster på webbplatsen. Exempel på vad statistiken ger svar på är hur många som besöker olika sidor, när på dygnet besöken görs, hur länge besöket varar, vilken webbläsare som används, vilka webbplatser besökaren kommer ifrån och webbsöket som ledde dig till Coachgruppens hemsida.

Informationen behandlas i en oidentifierad och aggregerad form. Oidentifierad innebär att vi inte kan spåra informationen vi samlar in tillbaka till den enskilda besökaren. Dessutom bearbetas IP-adresser på aggregerad nivå, vilket innebär att all data slås samman till en grupp och behandlas därmed inte individuellt.

Vi använder analysverktygen Google Analytics på vår webbplats. Information från dessa verktyg ges inte ut till andra aktörer av Coachgruppen.

(ii) Information om position

Vi räknar ut ett geografiskt läge utifrån IP-adressen vid bruk av våra tjänster. Geografiska positioner behandlas i anonym och aggregerad form.

(iii) Teknisk information om din enhet och internetanslutning

Vi registrerar information om din enhet och anslutning till vår webbplats, inklusive webbläsare, operativsystem och IP-adress. Denna information används i en anonym och aggregerad form. Vi använder informationen till att anpassa visningen av våra tjänster till den enhet som du använder, och till analys för att förstå marknadstrender och för att begränsa missbruk av tjänsten.

4. Vad används uppgifterna till?

Den insamlade informationen kommer inte att användas senare för ändamål som är oförenliga med de syften som anges nedan, om du inte godkänner det.

4.1 Genomföra avtalen

Dina Personuppgifter behandlas för att kunna tillhandahålla efterfrågad tjänst, till att förbättra och vidareutveckla tillhörande tjänster, inklusive att anpassa tjänsterna efter användarens önskemål, och till att informera dig om nya användningsområden.

4.2 Förbättra användarupplevelsen

De insamlade uppgifterna används för att se om användare med en viss webbläsare/enhet har problem med att ladda webbplatsen, specifika sidor, specifika tjänster, samt för att anpassa formatet till webbläsaren/enheten som används så att vi kan förbättra våra tjänster. Uppgifterna som behandlas för detta ändamål används normalt aggregerat och anonymiserat.

4.3 Förstå marknadstrenderna

De insamlade Personuppgifterna analyseras för att förstå marknadstrenderna samt för att försöka förutsäga framtida beteenden. Syftet med detta är bland annat att utarbeta statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla våra webbplatser och tjänster. Sådana analyser kan göras av Coachgruppen, eller av att Coachgruppen tar fram ett utdrag av uppgifterna som ett annat företag analyserar. Om Personuppgifter lämnas ut till andra företag för sådana analytiska ändamål, regleras detta av egna databehandlingsavtal med krav om konfidentialitet, och att informationen inte används för andra ändamål och raderas efter användning m.m.

4.4 Begränsa missbruk av tjänsten

Vi använder information kopplat till användarens aktiviteter och teknisk data för att begränsa olika former av missbruk av tjänsten. Missbruk inkluderar bland annat bedrägeriförsök, spam, försök att logga in på andras användarkonton, trakasserier och övriga handlingar som är förbjudna enligt svensk lag.

5. Är det frivilligt att lämna personuppgifter?

Det är alltid frivilligt för dem som besöker webbplatsen att uppge Personuppgifter. Du kan när som helst begränsa mängden och typ av Personuppgifter som Coachgruppen registrerar om dig genom att inte fylla i formulär eller datafält på vår webbplats. Vi vill uppmärksamma om att detta kan medföra att någon av våra tjänster inte fungerar, inte fungerar optimalt, eller att din användarupplevelse påverkas.

När det gäller möjligheten att inte acceptera användning av cookies på Coachgruppens webbplatser, se avsnittet «Användning av cookies» nedanför.

6. Vem får tillgång till mina personuppgifter?

De som kan få tillgång till dina Personuppgifter är ett begränsat antal anställda hos Coachgruppen och tredjeparter som Coachgruppen har gett i uppdrag att utföra vissa tjänster (så som våra underleverantörer/Personuppgiftsbiträden).

7. Dela information med tredje part

7.1 Utlämning

Om det finns misstankar om att det har förekommit ett brott i samband med användningen av Coachgruppens tjänster, kan informationen på begäran överlämnas till offentliga myndigheter. Vi vill också kunna utlämna information till andra om det behövs för att förhindra brott.

Vi kan också ge ett Personuppgiftsbiträde som behandlar Personuppgifter å Coachgruppens vägnar, tillgång till dina Personuppgifter. Våra Personuppgiftsbiträden är sekretessbelagda och kan inte använda informationen på annat sätt än att utföra tjänsten åt oss.

7.2 Kombinera personuppgifter med information från tredje part

Coachgruppen kan inte kombinera Personuppgifter som du har gett oss med information som fås av tredje part.

7.3 Coachgruppen på sociala medier

Coachgruppen har också skapat och hanterar egna profiler på sociala medier, inklusive Facebook, LinkedIn, och Instagram. Vi vill göra dig uppmärksam på att det inte sker något utbyte av information mellan vår webbplats och sociala medier och att dina besök på vår webbplats inte kan kopplas till din personliga profil på sociala medier.

Som administratör av profiler på Facebook, LinkedIn och Instagram får vi aggregerad och anonymiserad information om besökare på våra profiler, men sådan information kan inte spåras tillbaka till någon personlig individ och anses därför inte som personuppgifter. Det är respektive leverantör av sociala medier som är ansvarig för insamling och användning av dina personuppgifter när du använder sociala medier. För ytterligare information hänvisar vi till respektive leverantörs integritetspolicy.

8. Skydd av personuppgifter

Vi har etablerat rutiner och åtgärder på olika nivåer för att säkerställa att inte obehöriga personer får tillgång till dina Personuppgifter, förhindrar att Personuppgifterna förloras av misstag, förstörs eller skadas och att all behandling av uppgifterna sker i enlighet med gällande lag. Åtgärderna innefattar bland annat regelbundna riskbedömningar, tekniska system och fysiska förfaranden för att skydda informationen och rutinerna för att verifiera inspektions- och korrigeringsförfrågningar.

9. Rättigheter

9.1 Rätt till insyn

Den som önskar har rätt att få grundläggande information om behandling av personuppgifter i en verksamhet enligt artikel 15 Dataskyddsförordningen. Coachgruppen har angett denna information i denna Integritetspolicy och hänvisar till den vid eventuella förfrågningar. Den som är registrerad i Coachgruppens datasystem har rätt till insyn i sina egna uppgifter.

9.2 Krav om korrigering eller radering av felaktiga eller oriktiga uppgifter

Enligt artikel 16 Dataskyddsförordningen har den registrerade rätt till att be om att oriktiga, ofullständiga eller uppgifter som Coachgruppen inte har behörighet till att behandla blir korrigerade, raderade eller kompletterade. Krav från den registrerade besvaras kostnadsfritt och senast inom 30 dagar.

9.3 Radering av personuppgifter

Personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, om det inte lagstadgat krävs för att behålla dem längre.

Du kan när som helst be oss att radera uppgifter som är kopplade till dig som användare, om inte informationen är nödvändig för att kunna leverera en tjänst som du fortfarande önskar att få tillgång till, eller om det är lagstadgat att bevara uppgifterna.

För cookies, se punkt 10 och tabellen i punkt 10.3 som informerar om varje cookies lagringstid.

10. Användning av cookies

10.1 Samtycke till att använda cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet när du laddar ned en webbsida. Genom att använda vår webbplats, godkänner du användningen av cookies.

Om du inte vill godkänna vår användning av cookies, kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vi vill uppmärksamma dig på att detta kan medföra att våra webbsidor inte fungerar optimalt, eller att din användarupplevelse kan påverkas.

10.2 Coachgruppens användning av cookies

Coachgruppens webbplatser använder cookies som är nödvändiga för att webbsidan ska fungera korrekt och för att du ska kunna navigera på webbsidan och använda dig av våra tjänster. Vi använder också cookies som inte är nödvändiga, men som gör det lättare för dig att använda Coachgruppens webbsida.

För att kunna utveckla och förbättra Coachgruppens webbsida använder vi Google Analytics för webbanalys. Tjänsten använder sig av cookies för att mäta trafiken på vår webbsida, för att samla in statistik och för att kunna genomföra analyser för att förbättra våra tjänster.

När du använder Coachgruppens webbsidor samlas följande uppgifter in:

  • Din IP-adress (anonymiserad), webbläsare och operativsystem
  • Besökarnas geografiska placering
  • Tidpunkt för besök
  • Vilken sida på coachgruppensverige.se den registrerade IP-adressen besöker och hur länge besöket varar
  • Eventuellt vilken länk du kom ifrån när du besökte coachgruppensverige.se
  • Vilka länkar som klickas på under besöket

Uppgifterna skickas från din webbläsare till Google och lagras på Googles servrar.

10.3 Detaljer om cookies som används

Följande cookies används på webbplatsen:

Namn, Livslängd, Beskrivning

userid, 6 månader, Nödvändig teknisk kaka för att bevara användarstatus över flera sidförfrågningar.

access_token, session, Nödvändig teknisk kaka som används för att identifiera besökaren genom applikationen och säkerställa lovlig access till backend system.

_gid, 24 timmar, Används av Google Analytic för att särskilja användare. Sätts endast ifall samtycke till kakor har registrerats.

_ga, 2 år, Används av Google Analytic för att särskilja användare. Sätts endast ifall samtycke till kakor har registrerats.

_ga_#, 2 år, Används av Google Analytics för att samla in data om hur många gånger en användare har besökt en webbplats samt datum för det första och senaste besöket. Sätts endast ifall samtycke till kakor har registrerats.

11. Ändring av Integritetspolicy

Coachgruppen förbehåller sig rätten till att ändra denna Integritetspolicy för att återspegla ändringar i lagar och regelverk samt tekniska framsteg, och sörjer för att den överensstämmer med god affärspraxis.

Om Coachgruppen ändrar sin praxis om integritet kommer en uppdaterad version av denna Integritetspolicy återspegla dessa ändringar och vi kommer att informera dig om sådana ändringar genom att uppdatera datumet för ikraftträdande längst upp i denna Integritetspolicy.

12. Kontaktinformation

Om du har frågor kopplade till vår Integritetspolicy eller hanteringen av Personuppgifter, eller om ändring eller radering av Personuppgifter som du har gett oss kan du kontakta oss via e-post gdpr@coachgruppensverige.se. Vi ber att du i alla försändelser till Coachgruppen anger den e-postadress som användes för registrering (om sådan angetts).

Du kan också skicka ett brev till följande adress: Brantvägen 3, 13342 Saltsjöbaden.

Om du vill radera, ändra eller korrigera dina Personuppgifter och kontaktar oss via e-post, ber vi dig att i ämnesfältet ange ”önskan om radering” eller ”önskan om ändring/korrigering”, beroende på din förfrågan. Vi gör vårt bästa för att snarast möjligt behandla ditt ärende.