Om Coachgruppen

Coachgruppen är den nya formens arbetsförmedling, en leverantör med stor kompetens och flexibilitet - vi skapar lösningar som gör det möjligt för fler arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. Varje vecka hjälper vi företag och verksamheter inom olika branscher med personalmatchningar. Eftersom att vi arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen och flera av landets kommuner är våra tjänster alltid kostnadsfria.

Under våren 2023 fick vi emotta pris för branschens bästa resultat inom Rusta och matcha, vi lyckades procentuellt få ut flest deltagare under 2022 av alla landets leverantörer.

Coachgruppen grundades 2014 i Fisksätra (Nacka) i sydöstra Stockholm, då under namnet Strömbergs jobbcoachning. Idag ligger huvudkontoret ett stenkast från de lokaler företaget startades upp i. Coachgruppen har tre ägare varav två är operativa och leder företaget, Petter och Linnea Strömberg. Sedan start har vi vuxit organiskt och idag har vi kontor i Stockholm, Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Örebro.

Coachgruppen har historiskt sett varit stora inom olika kommunala arbetsmarknadsinsatser, bland annat i Stockholmskommunerna Nacka, Sollentuna och Sigtuna men även i Uppsala och Helsingborg. Samordning och praktiskt stöd har varit ledord då den arbetssökande målgruppen generellt sett stått långt från arbetsmarknaden.

Under 2021 rankades Coachgruppen (av Arbetsförmedlingen) som en av landets mest effektiva leverantörer (ett av de bolag som procentuellt sett får ut flest i egenförsörjning). Idag är vårt överlägset största uppdrag Rusta och matcha - Arbetsförmedlingens nationella insats, målgruppen är bred. Vi stöttar arbetssökande inom alla branscher och varje person vi hjälper får en egen planering och ett individuellt upplägg, det finns inga färdiga program utan vi tittar på den enskildes unika behov av stöd.

Kontakta oss

CEO Petter Strömberg petter@coachgruppensverige.se 073-619 07 02 COO Linnea Strömberg linnea@coachgruppensverige.se 076-879 97 78