Rusta & Matcha

Vi är den nya formens arbetsförmedling – en privat aktör med hög kompetens och flexibilitet. Vi skapar nya och innovativa lösningar som gör det möjligt för fler arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Vi har som mål att vara en naturlig mötesplats mellan dig som söker jobb och arbetsgivare som söker personal – hos oss finns det chans till snabba matchningar. Vi har ett brett kontaktnät bland lokala och nationella arbetsgivare inom olika branscher. Coachgruppen anordnar ofta egna rekryteringsträffar/jobbmässor och du är självklart alltid inbjuden!

Vi sätter stort värde i att alla coacher är kompetenta samt engagerade i varje arbetssökande och att vi har stor förmåga att anpassa vår verksamhet efter den enskildes mål. Vi stöttar arbetssökande inom alla olika branscher och varje arbetssökande vi hjälper får en egen planering och ett individuellt upplägg, det finns inga färdiga program utan vi tittar på den enskildes unika behov. Några konkreta exempel på former av stöd kan du läsa i listan nedan.

 • Kompetensområden – hjälp att ta fram dina styrkor och kompetensområden
 • CV-granskning (vi hjälper till att skriva och utveckla ansökningshandlingar)
 • Stöd i att utveckla och effektivisera jobbsökandet - nya vägar och strategier
 • Intervjuträning
 • Personlig marknadsföring
 • Arbetsmarknadskunskap
 • Kontakter till arbetsgivare och matchning med företag
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Stöd inför högskoleprovet
 • Praktik kan vara en väg framåt - vi hjälper dig att hitta en relevant praktikplats
 • Motiverande samtal
 • Studiebesök
 • Digitala seminarier
 • Dataundervisning
 • Stöttning i yrkessvenska
 • Samhällsinformation

Klicka på knappen nedan för att få instruktioner om hur du väljer oss som din leverantör!