<< Tillbaka 7 juli 2023

Almedalen 2023

Veckans höjdpunkt var givetvis vårt eget seminarium ”Så kan matchningsinsatser för arbetssökande utvecklas för att skapa ännu fler jobb”, där vi tillsammans med fyra branschkollegor gav förslag på hur Arbetsförmedlingens matchningstjänster kan utvecklas för ännu bättre resultat. Förslagen har vi samlat i en färsk rapport. Vi är fem företag med stor och lång erfarenhet av att stötta och hjälpa arbetssökande med olika förutsättningar, både i Sverige och internationellt. Vi är alla leverantörer till Arbetsförmedlingen och har arbetat både med den nu avvecklade matchningstjänsten Kundval rusta och matcha (KROM) och i efterföljaren Rusta och matcha 2 (ROM2). Vår gemensamma bild är att utvecklingen inom matchningstjänster går i rätt riktning. Eftersom kvaliteten och resultaten i Arbetsförmedlingens matchningstjänster har förbättrats, har vi bestämt oss för att ta fram förslag för att göra dessa tjänster ännu bättre. Vi har i dessa förslag bland annat tagit utgångspunkt från OECD:s slutsatser och rekommendationer från de rapporter om Sveriges matchningstjänster som släpptes i mars 2023. Vi har med denna rapport velat inspirera till en seriös diskussion om hur vi kan utveckla Arbetsförmedlingens matchningstjänster för att på bästa sätt lösa utmaningarna på svensk arbetsmarknad och erbjuda ett högkvalitativt stöd till arbetssökande. Här hittar du vår rapport: https://werket.nu/rapport-vidareutveckling-av-matchningstjanster/