<< Tillbaka 4 okt 2023

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson på besök

Under slutet av förra veckan hade vi på Coachgruppen besök av arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Vi pratade om utmaningar och möjligheter med Arbetsförmedlingens förmedlingsinsatser och fick chansen att ge vår bild av hur de, och branschen, kan stärkas framöver. De punkter som vi presenterade var i korthet att: *Rusta och matcha är en otroligt kostnadseffektiv tjänst för myndigheten. *Rusta och matcha är skalbart, vill man ha högre volymer står leverantörerna beredda - infrastrukturen finns redan. *Rusta och matcha är självsanerande. Svaga leverantörer kommer att försvinna eftersom de inte kommer att väljas av de arbetssökande. *Leverantörerna är experterna, låt oss få större frihet i vårt upplägg så kommer resultaten bli bättre. Det lönar sig inte att fuska längre, vi får ju bara betalt om vi lyckas. *Ge oss incitament att hjälpa Arbetsförmedlingen kartlägga och anvisa till arbetsmarknadsutbildningar. *Uppmana myndigheten att fokusera sina kontroller på kvalitetsfaktorer såsom mötesfrekvens, mötesinnehåll och kompetens hos leverantörerna. *Ta ett omtag kring underleverantörer, idag finns det fler underleverantörer än huvudleverantörer.

Utöver de här punkterna så pratade vi en hel del om vad vi tror är framgångsfaktorer och hur det kan appliceras på fler leverantörer. Vi är tacksamma och glada över att Johan tog sig tid att besöka oss i dessa hektiska tider!