<< Tillbaka 11 juli 2023

Effektivaste leverantören i Sverige!

Tidigare i år släppte Arbetsförmedlingen uppdaterad statistik kopplad till leverantörers resultat i insatsen Rusta och Matcha. Vi på Coachgruppen är oerhört stolta och glada över att toppa listan!

Listan är betydligt längre, detta är topp 20, leverantörer som avslutat minst 80 deltagare. Statistiken baseras på alla avslut inom insatsen Rusta och Matcha, i vårt fall rör det sig om närmare 400 avslutade deltagare. R1 står för "Resultat 1", vilket innebär att deltagaren kommit ut i arbete eller studier vid insatsens avslut (72,9 %). Hos oss på Coachgruppen är genomsnittstiden för en insats som leder till arbete eller studier 104 dagar.

R2 står för "Resultat 2", vilket innebär att deltagaren är i fortsatt egenförsörjning genom arbete eller studier fyra månader efter avslutad insats hos oss (närmare 60 %).

Denna statistiska sammanställning är nationell och tar inte hänsyn till leverantörers eventuella variation av effektivitet på olika orter. Av de deltagare som inkluderas i statistiken ovan är variationen av branscher och utbildningar mycket bred!