Om oss

AB Coachgruppen startade 2014 i Nacka, där vi fortfarande har vårt huvudkontor, sedan dess har företaget vuxit organiskt och idag finns vi på flera platser i landet. Coachgruppen har tre ägare varav två är operativa och leder företaget. Vi är ett resultatinriktad företag som stöttar, matchar och rustar arbetssökande för att komma in på arbetsmarknaden. Vår verksamhet bygger på tät kundkontakt, lyhördhet gentemot individen och ett stort engagemang i att hjälpa människor nå sina mål.

 

Vi är den nya formens Arbetsförmedling – en privat aktör med hög kompetens och flexibilitet. Vi skapar, nya och innovativa, lösningar som gör det möjligt för fler arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. Våra tjänster är alltid kostnadsfria för arbetssökande samt arbetsgivare då vi arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen samt olika kommuner (bland annat Nacka kommun, Sollentuna kommun, Sundbybergs stad och Helsingborgs stad), vi arbetar med kommunala arbetsmarknadsinsatser och integrationsprojekt. Vi är alltid intresserade av att hitta nya uppdrag där vi får möjlighet att skapa förutsättningar för arbetssökande att bli självförsörjande genom arbete eller studier.

 

Vi arbetar med arbetssökande inom alla olika branscher och under de senaste fem åren har vi hjälpt hundratals arbetssökande ut i arbete och studier. Varje arbetssökande vi hjälper får en egen planering och ett individuellt upplägg, det finns inga färdiga program utan vi tittar på den enskildes unika behov. Vi är inte nischade mot någon speciell målgrupp och stöttar istället den som vill ha vår hjälp. Vi sätter stort värde i att all personal är kompetent och engagerad i varje arbetssökande och att vi har stor förmåga att anpassa vår verksamhet efter den enskildes mål.