Rusta och matcha i Uppsala

AB Coachgruppen har ett uppdrag från Uppsala kommun att arbeta med “innovativa arbetsmarknadsinsatser i särskilt utsatta områden”. Detta innebär att vi hjälper dem som står långt från arbetsmarknaden och bor i ett område som historiskt har hög arbetslöshet. Denna insats löper under 3 månder och målsättningen är att dels nå egenförsörjning men också lära sig er om hur man söker och får ett arbete.

Utöver vårt kommunala uppdrag med särskild inriktning har vi i Uppsala uppdrag från Arbetsförmedlingen, Stöd och matchning, där vi är auktoriserade att hjälpa alla som söker arbete eller behöver hjälp att hitta passande studier.

Vad kan jag förvänta mig för stöd?

Hos oss får du en individuell arbetscoach och det gemensamma arbetet börjar med att ni gör en ordentlig kartläggning, sedan lägger ni upp en individuell plan för dig och ert gemensamma arbete. Vi utgår ifrån dina förutsättningar och behov samt ser till att du får det stöd som just du behöver för att nå ditt mål. Några konkreta exempel på former av stöd kan du läsa i listan intill. Coachgruppen fungerar även som en naturlig mötesplats mellan dig som söker jobb och arbetsgivare som söker personal – hos oss blir det ofta snabba matchningar.

 

Vi har ett brett kontaktnät bland lokala och nationella arbetsgivare inom olika branscher. Coachgruppen anordnar ofta egna rekryteringsträffar/jobbmässor och du är självklart alltid inbjuden!

Vi erbjuder bland annat följande aktiviteter:

 • Kartlägga dina färdigheter och kompetenser
 • Stöd i att skapa CV och personligt brev
 • Stöd med att hitta och söka jobb
 • Hitta praktik
 • Kontakter med arbetsgivare – du bjuds in till rekryteringsträffar och mässor
 • Matchning med företag som behöver personal
 • Intervjuträning
 • Arbetsmarknadskunskap – anställningsformer, branscher/yrken, snittlöner osv.
 • Hur man startar eget företag
 • Studie- och yrkesvägledning – praktisk hjälp med att söka utbildning (och CSN)
 • Stöd inför högskoleprovet
 • Kompetensområden – hjälp att ta fram dina styrkor och kompetensområden
 • Motiverande samtal
 • Studiebesök
 • Seminarier
 • Dataundervisning
 • Språkundervisning
 • Samhällsinformation
 • Hälsofrämjande åtgärder

073 - 619 07 02

Bergsbrunnagatan 20,
753 23 Uppsala

petter@coachgruppensverige.se

Hur får du vår hjälp?

Du kan få vår hjälp genom Arbetsförmedlingen (om du är inskriven) kontakta dem och be om insatsen “Stöd och matchning” hos AB Coachgruppen.

Vårt KA-nummer är: 10068158.

Du är alltid välkommen att boka in ett möte med oss för att få höra mer om vad vi kan hjälpa just dig med – ring oss eller skicka ett meddelande.